Bu websitesi (enyakinklimaservisi.com) firmasının bir projesidir. enyakinklimaservisi.com uydu kurulumu hizmetine ihtiyacı olan müşteriler ve ustalar arasında iletişimi sağlamak üzere hizmet vermektedir. Bu web sitesini ziyaret eden kullanıcılar enyakinklimaservisi.com’un bizzat klima hizmetini veren işletme olmadığını kabul etmiş sayılırlar.

Klima Kurulumu işleminin hiç bir sorumluluğu enyakinklimaservisi.com ait değildir. Bu web sitesini ziyaret eden kullanıcılar alacakları uydu hizmetinden o hizmeti veren ustanın sorumluğu olduğu bilinciyle hizmet almalıdırlar.

Bu web sitesi üzerinden yönlendirilen ustalar hizmet alanlar hizmet veren ustanın yeterliliğini sorgulamakla mükelleftir. enyakinklimaservisi.comun Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

enyakinklimaservisi.com aracılığı ile ustalardan alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk ustaya aittir. enyakinklimaservisi.comun hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

enyakinklimaservisi.com ustaların hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

enyakinklimaservisi.com Hizmet Veren ustalar ile ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan enyakinklimaservisi.com hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

enyakinklimaservisi.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. enyakinklimaservisi.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

enyakinklimaservisi.com Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

enyakinklimaservisi.com ile Hizmet Veren arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.